Colt Anaconda Model MM4560 Stainless .45 Colt DA Revolver MFD 1995

Colt Anaconda Model MM4560 6" Stainless .45 Colt DA Revolver MFD 1995

Colt Anaconda Model MM4560 6″ Stainless .45 Colt DA Revolver MFD 1995