Wilson Combat Model CA CQB Compact WCQBC-T-A-CA .45 ACP 1911 Pistol

Wilson Combat Model CA CQB Compact WCQBC-T-A-CA .45 ACP 4" 1911 Pistol

Wilson Combat Model CA CQB Compact WCQBC-T-A-CA .45 ACP 4″ 1911 Pistol