Venry d’Aiguillon Custom Colt Combat Commander 1911 .45 ACP 4.2 Pistol

Venry d'Aiguillon Custom Colt Combat Commander 1911 .45 ACP 4.25" Pistol

Venry d’Aiguillon Custom Colt Combat Commander 1911 .45 ACP 4.25″ Pistol