Remington Model 95 Elliot’s Derringer 41 RF Over Under MFD Antique

Remington Model 95 Elliot's Derringer 41 RF 3" Over Under O/U, MFD Antique

Remington Model 95 Elliot’s Derringer 41 RF 3″ Over Under O/U, MFD Antique