Joseph Golcher James Stapleton Pennsylvania 36 Cal Rifle Antique

Joseph Golcher James Stapleton Pennsylvania Over/Under 36 Cal Rifle Antique

Joseph Golcher James Stapleton Pennsylvania Over/Under 36 Cal Rifle Antique