Sharps New Model 1865 .50-70 Gov’t Single Shot Rifle, 1865-1866 Antique

Sharps New Model 1865 .50-70 Gov’t Single Shot Rifle, 1865-1866 Antique

Sharps New Model 1865 .50-70 Gov’t Single Shot Rifle, 1865-1866 Antique