Marlin Firearms Co. Model 410 Lever Action Shotgun, MFD 1929-1932 C&R

Marlin Firearms Co. Model 410 26" Lever Action Shotgun, MFD 1929-1932 C&R

Marlin Firearms Co. Model 410 26″ Lever Action Shotgun, MFD 1929-1932 C&R