Winchester Model 94AE Wrangler Centennial 30-30 Lever Rifle Box 1994

Winchester Model 94AE Wrangler Centennial 30-30 16" Lever Rifle W/ Box 1994

Winchester Model 94AE Wrangler Centennial 30-30 16″ Lever Rifle W/ Box 1994