Browning Miroku Model Cynergy 12 GA Double BarrelShotgun, MFD 2007

Browning Miroku Model Cynergy 12 GA 28" Double Barrel O/U Shotgun, MFD 2007

Browning Miroku Model Cynergy 12 GA 28″ Double Barrel O/U Shotgun, MFD 2007