Coonan Arms .357 Magnum Model B 6Magna Port Semi-Auto Pistol

Coonan Arms .357 Magnum Model B 6" Magna Port Semi-Auto Pistol

Coonan Arms .357 Magnum Model B 6″ Magna Port Semi-Auto Pistol