S.G. & Y. SG&Y Custom Stiller Predator .300 Jarrett Bolt Action Rifle

S.G. & Y. SG&Y Custom Stiller Predator .300 Jarrett 25" Bolt Action Rifle

S.G. & Y. SG&Y Custom Stiller Predator .300 Jarrett 25″ Bolt Action Rifle