Ruger Mini-Thirty Mini-30 01844 7.62×39 Stainless Semi-Auto Rifle, MFD 1996

Ruger Mini-Thirty Mini-30 01844 7.62x39 Stainless Semi-Auto Rifle, MFD 1996

Ruger Mini-Thirty Mini-30 01844 7.62×39 Stainless Semi-Auto Rifle, MFD 1996