62 of 250 Engraved Dan Wesson Monson 44V 44-V .44 Mag 6 Revolver

62 of 250 Engraved Dan Wesson Monson 44V 44-V .44 Mag 6" Revolver

62 of 250 Engraved Dan Wesson Monson 44V 44-V .44 Mag 6″ Revolver