Gebhard Liebscher Engraved Merkel 147E 147-E 28 INCH 16 GA SXS Side by Side Shotgun, MFD 1999

Gebhard Liebscher Engraved Merkel 147E 147-E 28" 16 GA SXS Side by Side Shotgun, MFD 1999

Gebhard Liebscher Engraved Merkel 147E 147-E 28″ 16 GA SXS Side by Side Shotgun, MFD 1999