Winchester 101 Diamond Grade Skeet & Case 20 GA Blue & Coin 27 1/2″ O/U Over Under Double Shotgun

Winchester 101 Diamond Grade Skeet & Case 20 GA Blue & Coin 27 1/2" O/U Over Under Double Shotgun

Winchester 101 Diamond Grade Skeet & Case 20 GA
Blue & Coin 27 1/2″ O/U Over Under Double Shotgun